close
دانلود آهنگ جدید
X صیاد ضعیف و ماهی قوی X داستانهای خواندنی X داستان «صیاد ضعیف و ماهی

لردپیکس،سایت عکس ،خریدلباس
X صیاد ضعیف و ماهی قوی X داستانهای خواندنی X داستان «صیاد ضعیف و ماهی قوی» X لردپیکس X داستان X داستان کوتاه X داستان پند آمزوز

تبلیغات

صیاد ضعیف و ماهی قوی

پنجشنبه 28 مرداد 1395

سرگرمی,سایت سرگرمی,داستان های کودکانه

داستان «صیاد ضعیف و ماهی قوی»

 

صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد.

طاقت حفظ آن نداشت ماهی بر او غالب آمد و دام از دستش در ربود و برفت.

دیگر صیادان دریغ خوردند و ملامتش کردند که چنین صیدی در دامت افتاد و ندانستی نگاه داشتن.

گفت ای برادران چه توان کردن؟

مرا روزی نبود و ماهی را همچنان روزی مانده بود. صیاد بی روزی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل بر خشک نمیرد.